Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/04/2015 първо гласуване

  Законопроект за военното разузнаване, № 554-01-47, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г.
  На свое заседание, проведено на 1 април 2015 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за военното разузнаване, № 554-01-47, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г.
  На заседанието присъстваха представители от Министерски съвет – Георги Кръстев и ген. Аню Ангелов, съветници на министър-председателя; от Министерство на отбраната Илия Налбантов, началник кабинет на министъра и ген. Атанас Запрянов, съветник на министъра и полк. Гетов - служба „Военна информация”.
  Законопроектът бе представен от народният представител Цветан Цветанов. В изложението си народният представител отбеляза значението на внесеният Законопроект и добави, че в началото на дебатите е имало становища и мнения да се обединят цивилното и военното разузнаване, но на базата на експертни мнения се е взело решение да се запази разделението, поради спецификите в нуждите на армията и тези на военното разузнаване, допринасящи за информационната обезпеченост на нашите евроатлантически партньори в мисиите в чужбина.
  Представител на Министерски съвет, Георги Кръстев изрази пълна подкрепа на внесеният законопроект като подчерта, че е особено важно да се използват възможностите, които предоставя приетият вече в парламентарните комисии, Закон за устройството и функционирането на системата за защита на националната сигурност, защото той акцентира върху координацията, консултативния процес, дава възможност да се оформи и приложи един мрежови подход, по-голяма степен на сътрудничество, както между службите в България, така и в международен план. Практическото му прилагане е наложително предвид сложната и противоречива международна обстановка.
  Аню Ангелов изтъкна, че военното разузнаване е единствената разузнавателна структура на страната, работила в законова среда до момента и добави, че Законът за военното разузнаване трябва да се разглежда и като възможност за разузнавателно осигуряване на министъра на отбраната, който има преки задължения за осигуряване отбраната на страната.
  Илия Налбантов от Министерството на отбраната изрази пълна подкрепа на внесеният законопроект като изтъкна, че един такъв закон ще създаде онази рамка, която дава устойчивост за работа на разузнавателна общност, което е изключително необходимо във връзка с предизвикателствата пред страната в бъдеще време.
  В дебата взеха отношение народните представители Атанас Мерджанов, който изрази подкрепа на внесеният законопроект, както и Атанас Атанасов, който изтъкна сериозни слабости на предлаганият законопроект, противоречия със законопроекта за разузнаването и дублирането на задачите, като си запази правото да отбележи най-важните аргументи и несъгласия в пленарна зала.

  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „ въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за военното разузнаване, № 554-01-47, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г.  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума