Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
28/04/2015 първо гласуване

  Проект за решение за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, № 502-03-1, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 22 април 2015 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Проект за решение за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, № 502-03-1, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г.
  От Министерство на образованието и науката на заседанието присъства Мария Фъртунова, директор на Дирекция „Висше образование“.
  Същата отбеляза, че частното висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“, е открито с решение на Народното събрание от 29 октомври 2003 г. Преобразуването му е по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положителна оценка на проекта от Националната агенция за оценяване и акредитация. Към момента в колежа се обучават 1453 студенти по различни специалности.
  Проектът предвижда преобразуваното висше училище да включва в структурата си три учебно-научни центъра – по национална сигурност, по икономика и управление и по чуждоезиково обучение.
  Г-жа Фъртунова заяви, че по проекта за преобразуване на Колежа по икономика и администрация са получени 5 положителни становища от различни организации.
  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 15 гласа „за“ подкрепи внесения Проект за решение за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, № 502-03-1, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г. и предлага на Народното събрание да го приеме.

  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума