Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
23/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за архива на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, № 654-01-9, внесен от Атанас Мерджанов и група народни представители на 28 януари 2016 г.
  На редовно заседание, проведено на 15 юни 2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за архива на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, № 654-01-9 внесен от Атанас Мерджанов и група народни представители на 28.01.2016 г.

  Законопроектът беше представен от народния представител Атанас Мерджанов. Със законопроекта се предлага отмяна на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Това, обаче не означава закриване на „темата за досиетата на бившите тайни служби.

  Основен акцент в законопроекта е уреждането на дейността, свързана със съхраняването на хилядите дела и документи, в които се съдържа ценна информация и историческото осмисляне и разбиране за действащия в този период обществено-политически ред.

  С обсъждания законопроект се предлага на мястото на Комисията да се създаде Институт за национална памет, действащ на принципа на безпристрастност и политически неутралитет.

  Дейността на института се изразява в достъп до документите и лицата, за които са събирани данни, както и проверка за принадлежност по искане на изрично посочени в Закона лица и достъп до архивите за научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност.

  Законопроектът изразява ясно разбирането, че миналото трябва да бъде прочетено обективно, без спекулации и без накърняване интересите на страната и националната ни сигурност. Предвижда се Институтът да се оглавява от Председател избиран от Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок от пет години.

  В обсъждането взеха участие народните представели Красимир Янков, Цветан Цветанов, Атанас Атанасов, Светослав Белемезов, Росен Петров. В изказванията беше отбелязано, че сега действащата Комисия неминуемо ще се трансформира, но внимателно трябва да се прецени момента, защото обществото все още не е готово да пресрещне подобна промяна, а и хората които са били в полезрението на бившите тайни служби, предмет на действащия Закон са все още в активна възраст. Народния представител Красимир Янков посочи, че Законопроекта е съобразен и с практиката в някои европейски страни. Председателят Цветан Цветанов подчерта, че реално Комисията е започнала да работи с всички архивни материали от 2010 година, когато над 1 милион архивни единици са представени и предадени от Министерство на вътрешните работи и поетапно от всички институции, имащи пряко отношение към темата

  След проведената дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 4 гласа „за”, 10 гласа „против” и 1 глас „ въздържал се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за архива на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българката народна армия, № 654-01-9, внесен от Атанас Мерджанов и група народни представители на 28.01.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума