Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
31/05/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1.Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16/07.03.2018 г., внесен от Емил Димитров и гр.н.п.

2.Изслушване на кандидата за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

3.Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, № 854-01-30/ 02.05.2018 г., с вносител Менда Стоянова – второ четене.

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума