Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
12/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Проект на решение за приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", № 802-03-9/02.07.2018 г.

2.Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане, № 802-02-17/02.07.2018г.

3.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60/ 29.06.2018 г., внесен от Менда Стоянова и гр.н.п.

4.Изслушване на кандидатите за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в Комисията по бюджет и финанси.
Форма за търсене
Ключова дума