Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
20/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение на Валутния закон, 802-01-34/ 13.09.2018г., внесен от Министерския съвет.

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма, № 802-02-19/ 26.07.2018г.
Форма за търсене
Ключова дума