Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Указ № 259 на Президента на Република България, постъпил на 14.11.2018 г., за връщане за ново обсъждане на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 07.11.2018 г., с мотивите към указа.

2. Разни
Форма за търсене
Ключова дума