Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания(ЦЕРН) - Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София.

2. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г., № 902-02-4/ 01.02.2019

3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2019 г.,
№ 902-00-3/ 24.01.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума