Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/03/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси № 854-01-77/ 25.10.2018, внесен от Корнелия Нинова и гр.н.п.

2.Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7/ 12.02.2019, внесен от Данаил Кирилов и гр.н.п.

3.Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител– ръководител на управление „Банков надзор” на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от НС.
Форма за търсене
Ключова дума