Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/05/2019, 12:15
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди , № 954-01-26 / 18.04.2019 г., внесен от Хамид Хамид.

2. Решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума