Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/05/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие , № 902-02-13, внесен от Министерския съвет на 16/05/2019

2. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-22, внесен от Министерския съвет на 22/05/2019 г. –първо четене

3. Законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерския съвет на 28/05/2019 г.- първо четене
Форма за търсене
Ключова дума