Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
22 народни представители към дата
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ