Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/05/2017, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г., № 720-00-2, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на 11.05.2017 г.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума