Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г.

2. Обсъждане на годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 година, № 720-00-9, внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 02.06.2017 г.

3. Обсъждане на доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017 г.

4. Одобряване на образец на Декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес във връзка с чл. 19а, ал. 1 и чл. 29в, ал. 4 от Закона за съдебната власт.
Форма за търсене
Ключова дума