Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
28/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Отправяне на актуални въпроси към министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерски съвет на 23.06.2017 г.

3. Обсъждане на постъпило писмо от председателя на Върховния касационен съд във връзка с предложения за нова редакция на поставения за разглеждане пред трите колегии на Върховния касационен съд въпрос по Тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСГТНК.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 01.06.2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума