Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г., № 702-00-39, внесен от Министерски съвет нa 12.09.2017 г.
Докладът ще се разглежда на съвместно заседание с Комисията по вероизповеданията и правата на човека, съгласно чл. 112, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане на проект на становище по искането на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с отговор на въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерски съвет и на министрите като първа инстанция?“ и на Определение на Конституционния съд от 16 януари 2018 г., с което Народното събрание е конституирано като страна по к.д. № 13/2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума