Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 г. и Годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 г., № 711-00-10, внесен от Висшия съдебен съвет на 09.08.2017 г.

2. Обсъждане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 г. и Годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 г., № 811-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 05.06.2018 г.

3. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г., № 711-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2017 г.

4. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г., № 830-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 30.05.2018 г.

5. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилищата през 2016 г., № 711-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 21.06.2017 г.

6. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г., № 811-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 22.06.2018 г.

7. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2016 г., № 711-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2017 г.

8. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г., № 830-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 30.05.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума