Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
28/09/2018, 11:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Проверка за допускане до изслушване на кандидата за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание и насрочване на дата на изслушването в Комисията по правни въпроси.

2. Обсъждане в работна група на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерски съвет нa 01.08.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума