Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
31/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет нa 29.10.2018 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 854-01-78, внесен от Емил Димитров Симеонов и Данаил Димитров Кирилов на 29.10.2018 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерския съвет на 15.10.2018 г.

4. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
- законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерския съвет на 08.10.2018 г. и
- законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов и Христиан Радев Митев на 09.10.2018 г.

5. Обсъждане на проект на становище относно Определение на Конституционния съд от 9 октомври 2018 г., с което Народното събрание е конституирано като страна по к.д. № 12/2018 г. и Определение на Конституционния съд от 9 октомври 2018 г., с което Народното събрание е конституирано като страна по к.д. № 14/2018 г., което е присъединено към к.д. № 12/2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума