Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2017 г., № 802-00-31, внесен от Министерски съвет нa 11.06.2018 г.
Докладът ще се разглежда на съвместно заседание с Комисията по вероизповеданията и правата на човека, съгласно чл. 112, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект, № 853-03-80 от 31.10.2018г. на приетите на първо гласуване на 25 октомври 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
- законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерския съвет на 08.10.2018 г. и
- законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов и Христиан Радев Митев на 09.10.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума