Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
20/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Проект на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на председател, заместник – председатели и секретар на Централната избирателна комисия, предложен от Данаил Димитров Кирилов.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов и група народни представители нa 18.02.2019 г.


3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 12.02.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума