Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
27/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Представяне от омбудсмана на Република България на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.

2. Обсъждане на:
- проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-66, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 23.11.2018 г.
- проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-68, внесен от Данаил Димитров Кирилов на 04.12.2018 г.
- проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-70, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 12.12.2018 г.
- проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-71, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 12.12.2018 г.
- проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 954-02-10, внесен от Христиан Радев Митев и Валери Симеонов Симеонов на 25.02.2019 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерския съвет на 18.02.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума