Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
05/03/2019, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Указ № 35 на Президента на Република България, постъпил на 25.02.2019 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 14 февруари 2019 г. и мотивите към указа.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от Министерския съвет на 27.02.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума