Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, № 902-01-15, внесен от Министерския съвет на 29.03.2019 г.

2. Обсъждане на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2018 г., № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 29.03.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума