Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
28/05/2019, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Указ № 124 на Президента на Република България, постъпил на 27.05.2019 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 15 май 2019 г. и мотивите към указа.

2. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, № 902-01-12, внесен от Министерския съвет на 11.03.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума