Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/06/2019, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, № 754-01-26, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 16.06.2017 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет на 28.05.2019 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-22, внесен от Министерски съвет на 22.05.2019 г.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерски съвет на 16.05.2019 г.

5. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
- законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-22, внесен от Иглика Иванова-Събева, Анна Василева Александрова, Мария Йорданова Илиева и Димитър Николов Лазаров на 12.04.2019 г.
- законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от Хамид Бари Хамид на 18.04.2019 г.

6. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерски съвет на 26.02.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума