Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
13/09/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2016 г., № 702-00-35, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.
2. Изслушване на Комисията за регулиране на съобщенията относно контрола върху дейността на мобилните оператори, доставчиците на интернет услуги и кабелните оператори.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума