Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
18/10/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2017 г., № 704-00-12, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 5 октомври 2017 г.
3. Представяне на резултати от контролната дейност на Комисията за защита на потребителите в туристически обекти по Черноморието в изпълнение на Програма „Лято 2017“.
4. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 2. ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
 3. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
 4. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 5. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 6. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 7. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 8. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 9. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 10. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
 11. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
 12. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
 13. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
 14. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 15. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
 16. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 17. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
 18. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 19. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 20. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
 21. ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
Форма за търсене
Ключова дума