Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
14/02/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерския съвет на 9 ноември 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 702-01-54, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г. -- за второ гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект на решение за приемане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2017 г.
4. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 2. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
 3. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 4. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 5. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 6. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 7. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 8. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 9. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
 10. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
 11. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
 12. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 13. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
 14. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 15. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
 16. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 17. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 18. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
 19. ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
 20. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
Форма за търсене
Ключова дума