Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
10/10/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на проекторешение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2018 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 802-01-35, внесен от Министерски съвет на 25 септември 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2017 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 802-00-41, внесен от Министерски съвет на 2 август 2018 г.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2017 г., № 802-00-42, внесен от Министерски съвет на 17 август 2018 г.
5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума