Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
31/10/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и контрабандата

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., № 802-01-45, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г., заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., представляваща мотиви към законопроекта, и становището на Министерския съвет по проекта на бюджет на съдебната власт за 2019 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума