Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
27/03/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД - Сопот, № 902-03-4, внесен от Министерски съвет на 5 март 2019 г.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума