Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
25/01/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Представяне, обсъждане и гласуване на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България, с приложен проект на решение, №702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11.12.2017г.
2. Представяне и обсъждане на Доклад от министъра на енергетиката във връзка с приетия в Брюксел Референтен документ към Директива 2010/75/ЕС.
3. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по енергетика към министъра на енергетиката, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Представяне и обсъждане на Доклад, разработен от Виенския международен ядрен център за компетентност (VINCC) на тема „Варианти за АЕЦ Белене – експертна оценка на риска и възможностите“
Форма за търсене
Ключова дума