Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
31/05/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16/07.03.2018 г., внесен от Емил Димитров и гр.н.п. (съвместно с Комисия по бюджет и финанси)


2. Разглеждане и обсъждане на Доклад на министъра на енергетиката относно решение на 44-то Народно събрание от 02.03.2018г. (обн.ДВ, бр.21 от 09.03.2018г.)

3. Разглеждане и обсъждане на Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 година, №820-00-10, внесен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 28.03.2018г.


4. Разни
Форма за търсене
Ключова дума