Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
29/05/2019, 13:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Разглеждане и обсъждане на Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 година, №920-00-10, внесен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 29.03.2018г.
Форма за търсене
Ключова дума