Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
15/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията към министъра на регионалното развитие и благоустройството, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802-01-3, внесен от Министерски съвет на 16.01.2018 г.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
 2. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
 3. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
 4. ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
 5. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
 6. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
 7. ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
 8. ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
 9. МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ
 10. НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ
 11. ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ
 12. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
 13. РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
 14. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
 15. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ
 16. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
 17. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
 18. ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
 19. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
 20. РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
 21. ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
 22. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
Форма за търсене
Ключова дума