Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
20/09/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен от Искрен Веселинов и Емил Христов.
2. Представяне и обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017, № 802-00-39, внесен от Министерски съвет.
3. Представяне и обсъждане на проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (ЕС) за 2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума