Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
17/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерски съвет.
2. Обсъждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 853-04-21, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията:
№ 802-01-5, внесен от Министерски съвет;
№ 854-01-7, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители;
№ 854-01-21, внесен от Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков;
№ 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители и
№ 854-01-41, внесен от Александър Ненков и група народни представители (за второ гласуване - продължение).
Форма за търсене
Ключова дума