Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
13/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 802-01-54, внесен от МС.

2. Представяне и обсъждане на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., № 802-01-56, внесен от МС.
Форма за търсене
Ключова дума