Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
31/01/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1.Актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2.Представяне и обсъждане на Годишен доклад за младежта за 2017 г., и проект за решение, № 802-00-55, внесен от Министерски съвет.
3.Представяне и обсъждане на Доклад за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г., № 802-00-59, внесен от Министерски съвет.
Форма за търсене
Ключова дума