Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
24/04/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен от Министерски съвет (за второ гласуване).
2. Представяне и обсъждане на Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Менда Стоянова и група народни представители, № 954-01-29/22.04.2019 г.
3. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Петя Аврамова във връзка с Решение на Народното събрание от 16.01.2019 г., относно представяне на информация за напредъка по въвеждане на електронната система за таксуване. 4. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството - г-жа Петя Аврамова, министъра на енергетиката – г-жа Теменужка Петкова и на председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране - г-н Иван Иванов, относно представяне на информация за предприетите действия по прилагане на промените въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ. бр.1 от 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума