Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
20/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Актуални въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 902-01-7, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 11 април 2019 г.,(за второ гласуване).

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума