Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
11/07/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова, във връзка с Решение на Народното събрание от 16.01.2019 г., относно представяне на информация за напредъка по въвеждане на електронната система за таксуване.

2. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 954-01-28, внесен от Хамид Хамид и група народни представители.

3. Представяне и обсъждане на Годишен доклад за младежта за 2018 г. и проект за решение, № 902-00-18, внесен от Министерски съвет.
Форма за търсене
Ключова дума