Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
24/04/2019

  Законoпроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа
  Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект на редовно заседание, което се проведе на 24 април 2019 г.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от заместник-министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов.
  Споразумението между страните – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа е подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция.
  То има за цел да регламентира правния статут, привилегиите и имунитетите, които са необходими за функционирането на Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа.
  Седалището на Секретариата е в Сараево, Босна и Херцеговина, съобразно договореното в Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция в Югоизточна Европа. Той е подписан от Съвета на министрите на Република Албания и правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция на 28 ноември 2013 г., от Съвета на Министрите на Босна и Херцеговина в Сараево на 18 април 2014 г. и от правителството на Румъния на 19 ноември 2015 г. в Сараево.
  Настоящето споразумение се прилага временно от датата на неговото подписване освен ако някоя страна – членка на Инициативата не заяви, че нейните вътрешноправни изисквания не позволяват подобно временно прилагане. Съгласно член 30 това споразумение ще остане в сила за периода на валидност на Меморандума за разбирателство.
  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласa „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 7 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене, внесения от Министерския съвет проект на Закон за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума