Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
28/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, № 802-02-06, внесен от Министерски съвет на 16.02.2018 г.
2.Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тринадесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7, внесен от Министерски съвет на 19.02.2018 г.
3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума