Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
05/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
2.Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., вземайки предвид публикуваната Работна програма на ЕК за 2018 г.
3.Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон, № 802-02-21, внесен от Министерски съвет на 27.08.2018 г.
4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума