Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
12/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на информация от Министерството на отбраната по въпроси на бъдещото на Европейската отбрана – рискове и предизвикателства пред Европейския съюз, сценарии и възможности на бъдеща интеграция в отбраната.

2.Разглеждане и обсъждане на Указ № 198 на Президента на Република България, постъпил на 9.10.17 г. за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от Народното събрание на 27 септември 2017 г.

3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума