Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
10/05/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Информиране на Комисията по отбрана от министъра на отбраната за напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство съгласно т. 4 от „Решение на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за председателството на Съвета на ЕС“.

3.Представяне в Комисията по отбрана на удостоените с указ на Президента на република офицери с висше военно звание в съответствие с чл. 136, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума