Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
12/06/2018, 09:00
Изнесено заседание, зала НВУ "В. Левски"
1.Актуални въпроси на състоянието и перспективи за развитие на Националния военен университет в системата на военното образование и обучение.
2.Състояние и перспективи за развитие на отбраната на страната като символ на държавността.
3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума