Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
13/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Представяне в Комисията по отбрана на удостоени с указ на Президента на Републиката офицери с висше военно звание в съответствие с чл. 136, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2.Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.

3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума